Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. DriftsstøtteChevronRight
  5. Organisering av driftsstøtteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Organisering av driftsstøtte

Den beste formen for brukerstøtte er å forhindre at brukerne i utgangspunktet får problemer. Selv om du ikke har noen garanti mot at brukere gjør feil, eller at det oppstår feil på maskiner eller programvare, kan du gjøre mye for å forebygge problemer.

Bilde av datarom ved CERN. Foto
Datarom CERN

Driftsstøtte handler om drift og vedlikehold av en virksomhets IKT-infrastruktur, det vil si maskiner, servere, nettverk, programvare, data og tilganger.

Ved å sørge for at IKT-infrastrukturen er oppdatert og fungerer som den skal, bidrar du til at brukerne opplever færre problemer, og behovet for brukerstøtte blir mindre.

Mange av oppgavene som er knyttet til driftsstøtte, skal utføres regelmessig og bør derfor organiseres som faste rutiner, slik at du kan være sikker på at de blir utført som planlagt og kan kontrollere at de blir gjort riktig.

Spesielt er gode rutiner for sikkerhetskopiering viktig. Det bør også finnes egne planer for vedlikehold og oppdateringer.

Læringsressurser

Driftsstøtte