1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. Plan for systeminstallasjonerChevronRight
  5. Kartlegging av trådløst nettverkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kartlegging av trådløst nettverk

En av de største utfordringene med oppsett av trådløse nettverk er dekningsgraden. I denne oppgaven vil du lære å kartlegge dekningen til et trådløst nettverk. På denne måten vil du kunne foreslå endringer som gjør at nettverket får bedre dekning.

Plantegning for trådløst nettverk. Illustrasjon

For å gjennomføre denne oppgaven må du ha en plantegning for bygningen du skal kartlegge. En plantegning er en teknisk tegning av bygningen, som viser oversikt over rom og andre fysiske forhold i en bygning. Slike tegninger har ofte teknisk ansvarlig tilgjengelig, men man kan også lage slike plantegninger selv. Siden plantegninger krever nøyaktighet, bør man bruke et program som er spesielt laget for dette formålet. Microsoft Visio er et godt eksempel på slik programvare, men det finnes også gratisvarianter som for eksempel Room Sketcher.

Når man har plantegningen klar, kan man installere programvare for å kartlegge nettverket. Det finnes programvare for både smarttelefoner, PC og Mac. I denne oppgaven bruker vi Ekahau HeatMapper, som er gratis og virker i Windows.

Oppgave:

  1. Åpne plantegningen i Ekahau HeatMapper, eller et tilsvarende program.
  2. Klikk med venstre musetast der du står nå.
  3. Beveg deg litt en retning, og klikk på nytt.
  4. Høyre-klikk når du har gått et stykke for å lagre banen du har gått.
  5. Gjenta punkt 2-4 til du har kartlagt hele området du ønsker.
  6. Til slutt lagrer du plantegningen ved å klikke “Take a screenshot”.

Læringsressurser

Plan for systeminstallasjoner