1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. Plan for systeminstallasjonerChevronRight
  5. Beregne kostnadene for installasjonenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beregne kostnadene for installasjonen

Når installasjonen er planlagt, må vi beregne og budsjettere kostnadene.

Stående kronestykke. Foto.

Vi kan dele kostnadene for en systeminstallasjon inn i

  • anskaffelseskostnader
  • installasjonskostnader
  • implementeringskostnader
  • servicekostnader
  • opplæringskostnader

Anskaffelseskostnader

Anskaffelseskostnadene er den prisen vi må betale for maskiner, utstyr og programvare som skal inngå i installasjonen.

Installasjonskostnader

Installasjonskostnader er kostnader for selve installasjonen av utstyr og programvare.

To elektrikere i arbeid. Foto.

Dette omfatter både interne kostnader i form av timer for ansatte og kostnader til eksterne leverandører eller konsulenter som nettverksdesigner, kabelinstallatør, systemleverandør, elektriker, snekker og så videre. I tillegg til installasjonskostnadene kommer også eventuelle kostnader til testing av installasjonen.

Implementeringskostnader

Hvis installasjonen skal inngå som en del av et eksisterende system, kan det være kostnader forbundet med å tilpasse systemene til hverandre. Tilpassing til eksisterende løsninger kan for eksempel være kommunikasjon med annet utstyr, datautveksling mellom ulike programmer og lignende. Slike kostnader kan være vanskelige å identifisere på forhånd.

Servicekostnader

Servicekostnader er forventede kostnader til teknisk service og serviceavtaler. Dette er ofte eksterne kostnader som timepris for en servicetekniker eller en årlig serviceavtale med et fast beløp.

Opplæringskostnader

Nye systemer krever alltid opplæring. I tillegg til brukerne må IKT-medarbeidere som skal ha ansvar for drift og brukerstøtte, også få grundig opplæring i forkant av installasjonen.

Voksne mennesker ved datamaskiner som får opplæring. Foto

Budsjettering og beregning av kostnader ved en systeminstallasjon er nærmere beskrevet i kompetansemålet

”Dokumentere investerings- og driftskostnader for systeminstallasjoner”

.

Læringsressurser

Plan for systeminstallasjoner