1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. Plan for systeminstallasjonerChevronRight
  5. Planlegge sikkerhetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Planlegge sikkerhet

Ved alle systeminstallasjoner er det viktig å tenke sikkerhet helt fra starten av, slik at sikkerhet er bygget inn i installasjonen og ikke blir noe som legges til som en ettertanke etter at installasjonen er ferdig.

Viktig sikkerhetsspørsmål som må få svar når vi planlegger installasjonen, er blant annet:

  • Hvilke sikkerhetstiltak mot angrep skal servere og nettverk ha (antivirus, passord, brannmur, demilitarisert sone, datakryptering og så videre)?
  • Hvordan skal servere, brukermaskiner og nettverksutstyr sikres fysisk?
  • Hvordan skal sikkerhetskopiering gjøres, og hvilken kapasitet må utstyr for sikkerhetskopiering ha?
  • Er det utstyr som trenger avbruddsfri strømforsyning?

Disse og andre sikkerhetsvurderinger er behandlet i kompetansemålene ”Vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet” og ”Aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd”

Læringsressurser

Plan for systeminstallasjoner