Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. Plan for systeminstallasjonerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Plan for systeminstallasjoner

Når vi innfører nye systemer i virksomheten, kaller vi dette for systeminstallasjoner. Det er viktig å forstå hvordan eksisterende systemer fungerer og ha en plan for hvordan nye systemer skal integreres med de gamle. Gode planer sikrer at installasjonen av IT-systemer blir vellykket.

Forretningsmenn lager planer på en stor vegg. Manipulert foto.

Begrepet systeminstallasjon er ganske bredt, og innen IT bruker vi det både for innføring av ny programvare og ny maskinvare i virksomheten. Vi kan også bruke begrepet når vi snakker om større fornyelser/oppdateringer. Et eksempel på dette kan være når en bedrift går over fra Windows 8 til Windows 10 på klientmaskiner.

Utfordringer med nye systemer

Systeminstallasjoner forandrer virksomhetens tjenester. Du kan ikke være helt sikker på utfallet før det er innført. Et nytt eller oppdatert system forstyrrer som regel brukernes vante rutiner. Treghet i systemene og bortfall av enkle tjenester er eksempler på dette. Brukerne må også lære seg nye systemer, og dermed arbeide saktere for en periode. Mer alvorlige hendelser er at sentrale systemer blir utilgjengelige, slik at de ansatte ikke får gjort oppgavene sine.

Når ting går galt

I ytterste konsekvens kan det gå riktig galt. De ansatte kan stå uten mulighet til å gjøre jobben sin. Bedriftens informasjon kan bli borte, eller systemet fungerer ikke slik det skal. I slike tilfeller kan eneste alternativ være å reversere installasjonen (rollback). Derfor er det viktig at du gjør et godt forarbeid og har en tydelig plan for hvordan du skal håndtere ulike situasjoner. Når en privatperson oppdaterer fra Windows 8 til 10, er dette gjort med ganske lav risiko på egen maskin i løpet av en time. For en bedrift vil du kunne få ansvar for en prosess som tar måneder å planlegge, og som selv da vil kunne få negative følger, i alle fall på kort sikt.

Rutiner for systeminstallasjon

Utvikling innen teknologi og sikkerhet pågår i stort tempo. Unngår du fornyelse og oppdateringer, risikerer bedriften at sikkerheten blir dårlig. Foreldede datasystemer skaper lett store problemer og ekstra bruk av ressurser når de til slutt må fornyes. For hver ny systeminstallasjon må du vurdere om den er nødvendig, og om det er verdt de mulige problemene som kan oppstå.

Læringsressurser

Plan for systeminstallasjoner