1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
 4. DriftsdokumentasjonChevronRight
 5. Hva skal du dokumentere?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva skal du dokumentere?

IKT-systemer er forskjellige, men de har likevel mye felles. Det gjør at vi kan lage en liste over hva vi må tenke på når vi skal dokumentere systemet.

bakside av server i serverskap. Mange merkede ledninger går ut fra maskinen. Foto.

Vurder å dokumenter følgende:

 • Nettverkstopologi
  Dette dokumenterer vi vanligvis i form av et diagram som viser de mest sentrale nodene i nettverket og hvordan de er koblet sammen - typisk servere, rutere, svitsjer og brannmurer. I tillegg bør du inkludere hvor kabler er trukket, hvor sentrale koblingspunkter befinner seg, og plasseringen av uttak for maskiner. Det kan også være nødvendig å dokumentere hva slags kabler som er bruk i ulike deler av nettet (type og kapasitet).
 Det er gjerne hensiktsmessig å benytte en plantegning over den bygningen som nettverket omfatter, og merke av kabelstrekk og koblingspunkter på denne. I et nettverk som er kablet i henhold til de anbefalinger og spesifikasjoner som gjelder for lokalnettverk, skal alle kabler og koblingspunkter også være merket, slik at hvert uttak har en unik id (for eksempel et nummer). Disse id-ene bør også være med i dokumentasjonen.
Nettverksdiagram med ruter, brannmur, svitsj, AP og flere klientmaskiner. Foto.
 • Serverinformasjon
  Dette omfatter servernavn og funksjon (filserver, e-postserver, webserver og så videre), IP-adresse(r), disk-konfigurasjon, operativsystem, leverandør, garanti, serviceavtale og så videre.
 • Serverkonfigurasjoner
  Omfatter rettigheter og tilganger i nettverket (Active Directory for Windows servere).
 • Ruter- og brannmurkonfigurasjon
  Dette omfatter IP-adresser, ruterkonfigurasjon, brannmurregler, internettilkobling, internettleverandør og ekstern tilgang for ansatte (VLAN).
 • Konfigurasjon av nettverkstjenester
  Blant annet DNS (Domain Name System) og DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Kritiske programmer
  Dette gjelder hvilke programmer som brukes i nettverket og eventuelle spesielle krav til utstyr. Hvem som bruker programmene, og hvem som er leverandøren.
 • Programvarelisenser
  Du må ha oversikt over hva slags lisenser virksomheten har for alle programmer, og hvilke begrensninger lisensene har.
 • Sikkerhetspolicy inklusive rutiner for sikkerhetskopiering
  Dette er omtalt i kompetansemålene "Vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse miljø og sikkerhet" og "Aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd".

Husk at systemdokumentasjonen også må sikres mot innsyn fra uvedkommende.

Læringsressurser

Driftsdokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter