1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. DriftsdokumentasjonChevronRight
  5. Dokumentere en systeminstallasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentere en systeminstallasjon

En systeminstallasjon må dokumenteres, og dokumentasjonen må oppdateres når det skjer endringer.

Gjennom å dokumentere installasjonen grundig kan vi spare oss for både tid og ergrelser seinere. Å dokumentere er kanskje ikke den mest spennende av oppgavene til en IKT-medarbeider, men god dokumentasjon er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre en god jobb.

Dokumentasjonsbehov

Vi kan dele inn dokumentasjonsbehovet i fem hovedgrupper:

  • systemdokumentasjon av nettverk og utstyr (IKT-systemer)
  • dokumentasjon av driftsoppgaver og rutiner
  • dokumentasjon av arbeidsprosesser og informasjonsflyt
  • dokumentasjon av brukerstøtte
  • informasjon og dokumentasjon for brukere

I det følgende stykket skal vi se nærmere på det første punktet: dokumentasjon av nettverk og utstyr.

Dokumentasjon av driftsoppgaver og rutiner er omtalt i kompetansemålet «Planlegge, utføre og dokumentere driftsoppgaver og daglig vedlikehold av en systeminstallasjon».


Dokumentasjon av arbeidsprosesser og informasjonsflyt er omtalt i faget «Virksomhetsstøtte» i kompetansemålene «Dokumentere IKT-bruk og vurdere kostnads- og nytteverdien av et IKT-system» og «Kartlegge behov for IKT-støtte i en arbeidsprosess og utarbeide en kravdefinisjon for et IKT-system».


Dokumentasjon av brukerstøtte er omtalt i faget «Bruker- og driftsstøtte» i kompetansemålet «Dokumentere hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon er organisert og fungerer» og i faget «Virksomhetsstøtte» i kompetansemålet «Gjennomføre og dokumentere en analyse av henvendelser til brukerstøtte for å avdekke behov for endringer, opplæring og brukerveiledninger».


Informasjon og dokumentasjon til brukere er omtalt i faget «Bruker- og driftsstøtte» i kompetansemålet «Dokumentere og gjøre tilgjengelig løsninger på problemer».

Læringsressurser

Driftsdokumentasjon