Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. DriftsdokumentasjonChevronRight
  5. Dokumentere en systeminstallasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentere en systeminstallasjon

En systeminstallasjon må dokumenteres, og dokumentasjonen må oppdateres når det skjer endringer.

Fortvilet IT arbeider sitter foran et rotete nettverksskap. Foto.

Gjennom å dokumentere installasjonen grundig kan vi spare oss for både tid og ergrelser seinere. Å dokumentere er kanskje ikke den mest spennende av oppgavene til en IKT-medarbeider, men god dokumentasjon er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre en god jobb.

Dokumentasjonsbehov

Vi kan dele inn dokumentasjonsbehovet i fem hovedgrupper:

  • systemdokumentasjon av nettverk og utstyr (IKT-systemer)
  • dokumentasjon av driftsoppgaver og rutiner
  • dokumentasjon av arbeidsprosesser og informasjonsflyt
  • dokumentasjon av brukerstøtte
  • informasjon og dokumentasjon for brukere

I det følgende stykket skal vi se nærmere på det første punktet: dokumentasjon av nettverk og utstyr.

Dokumentasjon av driftsoppgaver og rutiner er omtalt i kompetansemålet «Planlegge, utføre og dokumentere driftsoppgaver og daglig vedlikehold av en systeminstallasjon».


Dokumentasjon av arbeidsprosesser og informasjonsflyt er omtalt i faget «Virksomhetsstøtte» i kompetansemålene «Dokumentere IKT-bruk og vurdere kostnads- og nytteverdien av et IKT-system» og «Kartlegge behov for IKT-støtte i en arbeidsprosess og utarbeide en kravdefinisjon for et IKT-system».


Dokumentasjon av brukerstøtte er omtalt i faget «Bruker- og driftsstøtte» i kompetansemålet «Dokumentere hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon er organisert og fungerer» og i faget «Virksomhetsstøtte» i kompetansemålet «Gjennomføre og dokumentere en analyse av henvendelser til brukerstøtte for å avdekke behov for endringer, opplæring og brukerveiledninger».


Informasjon og dokumentasjon til brukere er omtalt i faget «Bruker- og driftsstøtte» i kompetansemålet «Dokumentere og gjøre tilgjengelig løsninger på problemer».

Læringsressurser

Driftsdokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter