Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. BrukerundersøkelseChevronRight
  5. Utforme spørreskjemaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utforme spørreskjema

Tilsynelatende er det ganske enkelt å lage et spørreskjema, men det finnes mange mulige feller. Disse bør du forsøke å unngå.

Jente som svarer på en avkryssningsoppgave. Foto.

Det første du må bestemme, er hva det er du skal undersøke, og hva du skal bruke resultatet til. Det har ingen hensikt å gjennomføre en undersøkelse bare for undersøkelsens egen skyld. Resultatet må føre til handling eller gi informasjon som kan brukes til planlegging eller til å ta avgjørelser.

Når du lager et spørreskjema, bør du innlede med å forklare hvorfor undersøkelsen blir gjennomført, og hva resultatet skal brukes til, slik at brukerne ser hensikten med å svare.

Antall spørsmål i spørreskjemaet bør begrenses til det absolutt nødvendige. Jo flere spørsmål en undersøkelse består av, jo færre svar får du. Det er også en risiko for at brukeren etter hvert begynner å klikke på tilfeldige svaralternativ bare for å bli ferdig med undersøkelsen.

Alle spørsmål må derfor vurderes grundig, og bare de som er viktige og nødvendige, skal være med. Hvis du ikke er helt sikker på hvorfor du stiller et spørsmål, eller hva du skal bruke svarene til, bør ikke spørsmålet være med.

Samtidig må du selvfølgelig være sikker på at du ikke mangler noen spørsmål som er vesentlige for å kunne bruke resultatet av undersøkelsen. For å finne ut om det er spørsmål som mangler, er det lurt å sette opp en oversikt over hvordan resultatene av undersøkelsen skal analyseres, før du sender ut spørreskjemaet. Da ser du raskt hvilke data du må ha for gjøre analysene, og om det er data du egentlig ikke trenger.

Formulere spørsmål

Spørsmålene i spørreskjemaet må formuleres slik at leseren ikke blir i tvil om hva det er du spør om, og du bør unngå ord og uttrykk som brukeren kanskje ikke forstår. Tenk på at det ikke er alle brukere som er kjent med faguttrykk som du tar for gitt.

At spørsmålet ikke bør kunne misforstås, er svært viktig, ellers risikerer du at brukeren egentlig svarer på noe annet enn det du spør om og gjerne vil ha svar på.

Eksempel

Å formulere spørsmål som ikke kan misforstås, kan være vanskeligere enn det høres ut som. Tenk deg for eksempel at du gjerne vil vite hvor mange som har hatt tekniske problemer med maskinen det siste kvartalet, og tar med spørsmålet:

Har du hatt tekniske problemer med maskinen de siste tre månedene?" JA/NEI

Dette burde jo være et uproblematisk spørsmål, men det er slett ikke sikkert at alle brukerne klarer å skille mellom tekniske maskinproblemer, programvareproblemer og nettverksproblemer. For mange vil ethvert problem som har med IKT å gjøre, være av teknisk art. Dermed risikerer du å få et resultat som viser at det har vært store maskintekniske problemer, mens det i virkeligheten kanskje har vært problemer med et program som mange bruker.

Noen flere råd om spørsmål

  • Still ett spørsmål om gangen. Unngå spørsmål der brukeren må ta stilling til flere ting. Hvis du for eksempel stiller spørsmålet: ”Er du fornøyd med responstid og kompetanse når du henvender deg til brukerstøtte?” kan brukerne bli i tvil om hva de skal svare hvis de er fornøyd med kompetansen, men ikke med responstiden.

  • Unngå ledende spørsmål. Ledende spørsmål er spørsmål der ”riktig” svar er lagt inn i spørsmålet. Noen spørsmål er så opplagt ledende at de fleste klarer å unngå dem, som for eksempel: ”Er du fornøyd med den raske responstiden når du kontakter brukerstøtte?

Men ikke alle ledende spørsmål er like opplagte. Tenk deg at du i en brukerundersøkelse gjerne vil finne ut hvor mange som trenger en ny datamaskin i løpet av det neste året. Hvis du stiller spørsmålet: ”Ønsker du deg en kraftigere datamaskin til neste år?” vil undersøkelsen antakelig vise at nesten alle trenger en ny datamaskin. Spørsmålet er ledende fordi de fleste jo gjerne vil ha en kraftigere datamaskin, enten de trenger det eller ikke.

  • Gi alltid brukeren en mulighet til å skrive inn en egen kommentar. Alle spørreskjema bør avsluttes med et fritekstfelt der brukeren kan skrive om det er noe han gjerne vil gjøre deg oppmerksom på, for eksempel at vedkommende er nyansatt og derfor ikke har nok erfaring til å svare på de spørsmålene du stiller.

Spørsmålene i spørreskjemaet må formuleres slik at leseren ikke blir i tvil om hva det er du spør om.

Læringsressurser

Brukerundersøkelse