1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. KravdefinisjonChevronRight
  5. Flytskjema med iterasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Flytskjema med iterasjon

Iterasjon betyr gjentakelse. Valg og gjentakelse er datamaskiner gode til. Ordremottak er en arbeidsprosess, men flytskjema kan også brukes på mer banale prosesser, som å krysse en vei. Dette er tema i denne oppgaven.

Piler som går hver sin vei på kumlokk. Foto.

Du skal lage et flytskjema som viser hvilken informasjon en fotgjenger får, og hvilke valg han må ta, når han krysser en vei utenom en fotgjengerovergang.

Krav til oppgaven: Skjemaet kan lages i Creately eller et tilsvarende verktøy. Pilene skal gå i riktig retning, og valgene skal være merket med "Ja" og "Nei".

Alle prosesser og valgboksene skal ha navn. Skjemaet skal eksporteres.

Læringsressurser

Kravdefinisjon