Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. Hva er kontorstøttesystemer?ChevronRight
  5. KostnaderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kostnader

Når du som IKT-medarbeider skal gi råd om kontorstøttesystemer, må du også si noe om kostnadene som innføring av et nytt system fører med seg.

Mannlige og kvinnelige ansatte arbeider på tablet. Foto.

For kontorstøttesystemer og andre standard programpakker må virksomheten betale for programvarelisenser.

Virksomheten ønsker ikke å betale for flere lisenser enn den trenger. Samtidig må vi være sikre på at vi ikke bruker programmer uten å betale for dem – det er i praksis det samme som å bruke piratkopiert programvare.

Programvarelisenser kan være knyttet til

  • antall brukere
  • antall samtidige brukere
  • antall maskiner programmet er installert på

For en lisens som er knyttet til antall brukere, betaler vi for hver person som bruker programmet, men hver person kan godt ha programmet installert på flere maskiner.

For en lisens som er knyttet til antallet samtidige brukere, betaler vi bare for så mange som skal kunne bruke programmet samtidig. Slike lisenser benyttes blant annet for mange serverbaserte eller internettbaserte applikasjoner. Hvis vi for eksempel har lisens for 20 samtidige brukere av et program, og alle lisensene er i bruk, vil en ny bruker ikke få tilgang til programmet før en annen logger seg ut.

For en lisens som er knyttet til antall maskiner programmet er installert på, betaler vi for antallet installasjoner uavhengig av hvor mange som bruker programmet. Du kan også komme over programmer som bruker en kombinasjon av ulike lisenstyper.

Det er også viktig å sjekke om programlisensen er en engangskostnad, eller om den gjelder for et begrenset tidsrom slik at den må fornyes regelmessig.

Vurdering av andre kostnader som et nytt system fører med seg, er behandlet i kompetansemålet «Dokumentere IKT-bruk og vurdere kostnads- og nytteverdien av et IKT-system».

Læringsressurser

Hva er kontorstøttesystemer?

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter