Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. ProsjektorganiseringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Prosjektorganisering

Innføring av nye IKT-systemer i en virksomhet organiseres ofte som prosjekter. På sitt beste hjelper prosjektene oss å utvikle bedriften fremover. Dessverre er det mange IKT-prosjekter som mislykkes. Du vil ha lettere for å lykkes hvis du setter deg godt inn i fordelene og risikoene som kan komme med IKT-prosjekter.

personer som brainstormer med post-it lapper. Foto.

Et prosjekt kjennetegnes ved at

  • oppgaven er ny og kan være ukjent for prosjektdeltakerne
  • det er en engangsoppgave
  • ressursene er begrenset
  • det skal ferdigstilles innen en bestemt tidsfrist
  • prosjektdeltakerne vanligvis ikke arbeider sammen

Nå er det ikke noe krav at alle disse kjennetegnene skal være oppfylt for at et arbeid skal kunne organiseres som et prosjekt. Det finnes en rekke definisjoner på hva et prosjekt er, og man kommer antakelig aldri til å bli enige om en endelig definisjon.

Prosjektorganisering blir ofte benyttet i forbindelse med utvikling av IKT-systemer, og det er lett å forstå hvorfor. Utvikling eller innføring av nye IKT-systemer vil i de fleste tilfeller være en ny oppgave for deltakerne. Det vil si: De kan godt ha deltatt i lignende prosjekter tidligere, men utviklingen av ett bestemt system vil være en ny oppgave.

Likeledes er det en engangsoppgave. Når systemet først er på plass og i drift, skal det ikke utvikles igjen. Ingen virksomheter har ubegrensede ressurser å legge i IKT-systemene sine, så ressursene er begrenset, og virksomhetene ønsker naturlig nok å få systemet på plass så snart som mulig. Når det gjelder det siste punktet i listen, vil deltakerne i et IKT-utviklingsprosjekt nesten alltid inkludere personer som ikke vanligvis arbeider sammen til daglig – for eksempel folk fra ulike avdelinger som skal bruke systemet: IKT-medarbeidere, eksterne leverandører eller konsulenter.

Det finnes flere måter å organisere prosjekter på, men felles for de fleste er at de har en prosjektansvarlig eller en prosjektleder og et antall prosjektdeltakere med spesifikke oppgaver. Det er også utviklet flere modeller spesifikt med tanke på organisering av IKT-prosjekter. En mye brukt løsning kalles Scrum.

Når en virksomhet skal innføre nytt IKT-system, blir innføringen ofte organisert som et prosjekt.

Læringsressurser

Prosjektorganisering