1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. Dokumentasjon og tilgjengeliggjøringChevronRight
  5. Oppgave – Informasjon for skjerm ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgave – Informasjon for skjerm

Hensikten med denne oppgaven er at du skal få øvelse i å skrive informasjon for skjerm. Du kan gjøre oppgaven individuelt eller sammen med en annen.

Under ser du en tekst som er dårlig formatert og ikke spesielt godt skrevet. Skriv om teksten slik at den blir lettere å forstå – uten at det vesentlige i innholdet forsvinner. Formater den på en slik måte at den er bedre egnet for å lese på skjerm.

Læringsressurser

Dokumentasjon og tilgjengeliggjøring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?