Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. FagbegreperChevronRight
  5. Norsk eller engelsk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Norsk eller engelsk?

Databransjen bruker svært mange engelske faguttrykk og forkortelser, og mange av disse har ikke noen entydig norsk oversettelse.

Glad mann på telefon. Foto.

Håndbøker og hjelpfunksjoner for serversystemer og nettverksutstyr finnes vanligvis bare på engelsk, og på de fleste fora og hjelperessurser på Internett er språket engelsk. Så du må være forberedt på å lese og forstå mye engelsk når du driver for eksempel feilsøking.

Mange engelske datauttrykk har ikke noen direkte eller entydig norsk oversettelse, men der det finnes gode norske ord, bør du bruke dem – spesielt når du kommuniserer med brukere. Bruk for eksempel «skriver» istedenfor «printer», «minnepinne» istedenfor «USB-stick» og «mappe» istedenfor «folder».

Men alt bør ikke oversettes for enhver pris. I mange tilfeller er det ikke noen etablert noen norsk oversettelse, og å forsøke å oversette på egen hånd kan lett føre til misforståelser.

Det er heller ikke alle oversettelser som har festet seg i språket. For eksempel forstår de fleste hva du mener hvis du sier «webmaster» eller «chat». Ikke alle er like fortrolige med de norske oversettelsene «vevadministrator» og «prateprogram».

En annen ting er at de norske bokstavene æ, ø og å av og til skaper problemer for noen programmer. Men dette er selvsagt ikke et argument for å bruke engelske ord og uttrykk når du snakker.

Når det finnes gode norske ord, bør du bruke dem.

Lenke:

Læringsressurser

Fagbegreper