Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. KursChevronRight
  5. KursplanleggingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kursplanlegging

I denne oppgaven skal du øve deg på å planlegge kurs basert på innsamlet data.

Kursdeltakere med PC-er i et rom. Foto.

Under ser du et utdrag fra et spørreskjema som er utsendt i forkant av et kurs i tekstbehandling. Ta utgangspunkt i innsamlet data, og sett opp et forslag til en kursplan.

Hvor mye erfaring har du med bruk av tekstbehandling?

Her har hver person i undersøkelsen svart på et av alternativene. Alternativene er rangert fra veldig dårlig (1) til veldig bra (5).

Hva ønsker / trenger du å lære mer om?

På dette spørsmålet kunne brukerne svare ja på flere alternativer. Prosentandel er derfor andel av totalt antall deltagere som svarte ja på hvert alternativ.

øNSKET FOKUS

ANTALL

pROSENTANDEL

Sette inn sidetall

9

60 %

Topptekst/bunntekst

8

53 %

Tekstformatering

8

53 %

Lage innholdsfortegnelse

7

47 %

Oppstilling av dokument

7

47 %

Hurtigtaster og funksjoner

5

33 %

Andre

2

12 %

Læringsressurser

Kurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?