1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. KursChevronRight
  5. KursplanleggingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kursplanlegging

I denne oppgaven skal du øve deg på å planlegge kurs basert på innsamlet data.

Under ser du et utdrag fra et spørreskjema som er utsendt i forkant av et kurs i tekstbehandling. Ta utgangspunkt i innsamlet data, og sett opp et forslag til en kursplan.

Læringsressurser

Kurs