Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Service og kommunikasjonChevronRight
 4. KursChevronRight
 5. Evaluere og følge opp kursetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Evaluere og følge opp kurset

Når kurset er ferdig, må det evalueres for å se om du har nådd målene dine.

Mann holder presentasjon. Foto.

Etter at kurset er ferdig, må det evalueres. Det bør gjøres i to omganger. I den første evalueringen, som bør skje med en gang kurset er ferdig, får deltakerne si sin mening om instruktøren, kursinnholdet og selve gjennomføringen.

Neste evaluering bør gjøres to–fire uker etter kurset. Da bør du spørre deltakerne om nytteverdien av kurset. Har de fått bruk for noe av det de lærte? Har de færre problemer nå enn tidligere? Føler de at målet for kurset ble nådd? Har de fått anledning til å følge opp innholdet slik det var planlagt?

Hvis det er mulig, bør evalueringene være anonyme.

Etter at evalueringene er avsluttet, gjennomgår du resultatene for å se om du har nådd de målene du hadde for kurset. Tilbakemeldingene fra deltakerne er viktige, men du kan også se på om det har skjedd noen endring i antallet henvendelser fra brukerne, eller om programmet kurset gjaldt, nå brukes i større grad. Hvis kurset ikke har gitt de resultatene du forventet, må du se på innholdet og gjennomføringen for å finne ut hva du bør gjøre annerledes neste gang.

Hvis kurset ikke har gitt de resultatene du forventet, må du se på innholdet og gjennomføringen for å finne ut hva du bør gjøre annerledes neste gang.

Læringsressurser

Kurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Alternativer til kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Noen vanlige feil ved planlegging og gjennomføring av kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter