Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. KursChevronRight
  5. Alternativer til kursChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Alternativer til kurs

Et alternativ til å holde et vanlig kurs er å arrangere en workshop.

Lærer underviser i klasserom. Foto.

Workshop kan oversettes med «verksted», og er en betegnelse på et kurs der læringen skjer gjennom praksis, samarbeid og deling av informasjon.

Deltakerne jobber sammen i grupper og lærer av hverandre ved å løse oppgaver. Instruktørens jobb er å sette gruppene i gang og hjelpe til underveis.

Workshops gir større fleksibilitet ved at grupper kan jobbe med ulike oppgaver avhengig av kunnskapsnivå og behov.

Det er også mulig å kombinere et vanlig kurs med en workshop, for eksempel ved å holde et vanlig kurs før lunsj og en workshop etter lunsj.

Læringsressurser

Kurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?