Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Service og kommunikasjonChevronRight
 4. KursChevronRight
 5. Lage informasjon om kursetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lage informasjon om kurset

Når opplæringsform, kursinnhold og lengden på kurset er bestemt, må deltakerne få informasjon om kurset. Denne informasjonen skal sendes ut i forkant av kurset og skal både forberede og motivere deltakerne til kurset.

Kvinne holder presentasjon. Foto.

Hvor omfattende informasjonen bør være, er avhengig av hvor omfattende kurset er, men du bør vurdere følgende:

 • En begrunnelse for hvorfor kurset holdes: Det er viktig at alle deltakerne forstår hva som er hensikten med kurset, og hvorfor det er behov for det.
 • En oversikt over hvem som bør delta: Hva slags kunnskapsnivå, arbeidssituasjon og lignende har deltakerne? Dette gir deltakere mulighet til å vurdere om kurset er riktig for dem.
 • En beskrivelse av hva som er målet med kurset, og hvilken nytteverdi det har både for deltakerne og for virksomheten: Et kurs bør ha et klart mål som både virksomheten og deltakerne forstår og kan forholde seg til.
 • En detaljert oversikt over kursinnholdet: En kursplan bør gjøres kjent på forhånd.
 • Et forslag til hvordan deltakerne best kan forberede seg før kurset: Hva bør de kunne før kurset starter? Hva bør de lese på forhånd? Hva bør de ha med seg? Hvis kurset har læremateriell, kan det godt sendes til deltakerne sammen med kursinformasjonen, slik at deltakerne kan gjøre seg kjent med det på forhånd.
 • En oversikt over hvordan kurset vil bli fulgt opp: Dette kan være informasjon om eventuelle videre kurs, hvordan du har tenkt å evaluere kurset, oppgaver eller øvelser som deltakerne må regne med å gjøre etter at kurset er over, og lignende.
 • Hvis kurset er eksternt, trenger du også en beskrivelse av kursarrangøren og gjerne litt om instruktøren. Videre bør du gi informasjon om praktiske ting som parkering, lunsj og så videre. Ta gjerne med et bilde av lokalene og instruktøren også.

Kursplanen bør være ganske detaljert. Skal du for eksempel holde et kurs i tekstbehandling, bør kursplanen inneholde en oversikt over hvilke funksjoner du kommer til å gjennomgå.

Det kan også være en fordel å si noe om vanskelighetsgrad og hvor grundig hvert tema vil bli behandlet. Videre bør kursplanen vise hvor mye tid som blir satt av til oppgaveløsing og øvelser. Hvis kurset har en lærebok eller annet læremateriell, bør kursplanen inneholde referanser til dette for de enkelte temaene.

Hvis du bruker en ekstern kursarrangør, er det viktig at du samarbeider med denne om kursplanen. Arrangøren må også få en kopi av den informasjonen du sender ut til deltakerne, slik at de vet hva deltakerne og virksomheten forventer.

Et kurs bør ha et klart mål som både virksomheten og deltakerne forstår og kan forholde seg til.

Læringsressurser

Kurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Alternativer til kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Noen vanlige feil ved planlegging og gjennomføring av kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter