Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Service og kommunikasjonChevronRight
 4. KursChevronRight
 5. Bestemme opplæringsform, kursinnhold og omfangChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bestemme opplæringsform, kursinnhold og omfang

Når du har oversikt over hvilket behov brukerne har for opplæring, må du bestemme opplæringsform, kursinnhold og lengde på kurset.

Deltakere snakker sammen. Foto.

Opplæringsform

Det er mye du bør tenke igjennom når du skal velge opplæringsform:

 • Hvor mange deltakere skal kurses?
 • Bør opplæringen gjøres på arbeidsplassen eller i et eksternt kurslokale?
 • Bør opplæringen gjøres samlet for en stor gruppe, i mindre grupper eller individuelt?
 • Skal deltakerne ha pc tilgjengelig under hele eller bare deler av kurset?
 • Bør hver deltaker ha en egen pc, eller er det en fordel at to deler en maskin, slik at de kan samarbeide?
 • Bør deltakerne bruke sin egen pc eller en kurs-pc?

Hvis det er få deltakere og det er stor forskjell på behovene, kan det være mer effektivt å gi personlig opplæring til den enkelte.

Hvis det er mange som skal kurses samtidig, er det ikke sikkert at deltakerne bør ha pc tilgjengelig hele tiden. Det kan være bedre at alle følger med mens du gjennomgår funksjonene. Etterpå kan de prøve selv og jobbe med oppgaver mens du kan gå rundt og hjelpe dem som har problemer.

Kursinnhold

Generelt gjelder regelen om at det er bedre å lære noen få ting godt enn mange ting dårlig. For mye informasjon på for kort tid gir alltid et dårlig resultat. Spesielt er dette viktig for nybegynnerkurs. Forsøk å legge vekt på de mest brukte og viktigste funksjonene, og bruk heller mer tid på disse.

Eksempler og oppgaver som du skal bruke på kurset, bør i størst mulig grad være relatert til den arbeidssituasjonen deltakerne møter til daglig. Da er det lettere for deltakerne å se nytteverdien av det de lærer, og forstå hvordan de kan bruke ulike funksjoner.

Lengden på kurset

Lengden på kurset er avhengig av kursinnholdet, hvor mye som skal gjennomgås, og hvor vanskelig det er. Når du skal beregne lengden på kurset, må du også ta hensyn til at deltakerne må få anledning til å jobbe med praktiske oppgaver underveis.

Et datakurs bør ikke være for langt. Det kan være bedre å holde to halvdagskurs enn ett heldagskurs.

Tenk også på at det som regel tar lengre tid jo flere deltakere det er på kurset, fordi det blir flere spørsmål og flere som trenger hjelp.

Læringsressurser

Kurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Alternativer til kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Noen vanlige feil ved planlegging og gjennomføring av kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter