Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Service og kommunikasjonChevronRight
 4. KursChevronRight
 5. Kartlegge opplæringsbehovetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kartlegge opplæringsbehovet

Mange virksomheter kaster bort mye tid og penger på kurs som deltakerne har lite igjen for, fordi de slurver med planleggingen og forarbeidet.

Kursholder holder presentasjon foran kursdeltagere . Foto.

Å sende ansatte på datakurs gir ingen garanti for at de blir flinkere til å bruke datamaskinen, eller at de blir mer effektive. Hvis kurset ikke er tilpasset deltakerne, kan det fort være bortkastet tid og i verste fall føre til mer frustrasjon og usikkerhet hos brukerne.

Et vellykket kurs krever derfor at du først kartlegger det faktiske behovet. Det vil si

 • hva brukerne egentlig har behov for opplæring i
 • hvilke behov den enkelte har
 • hvilket nivå den enkelte brukeren er på

Du kan benytte deg av flere kilder for å innhente den informasjonen du trenger:

 • et enkelt spørreskjema som brukerne kan svare på
 • statistikk fra supportlogger som viser hvilke problemer brukerne oftest kontakter support for å få hjelp med
 • brukermønsterundersøkelser, det vil si undersøkelser som viser hvordan og i hvilken grad ansatte bruker IKT-systemene og utnytter funksjonaliteten

Som regel vil det vise seg at det er behov for flere ulike kurs på forskjellige nivå, og du må derfor vurdere hvilke behov som er mest kritiske, og hva slags kurs som vil ha størst nytteverdi. Gjør du jobben ordentlig, vil du kunne sette opp en opplæringsplan som tar hensyn til de ansattes ulike behov.

Lag en enkel opplæringsplan

La oss se på et eksempel. Anta at det er behov for et Excel-kurs i virksomheten du jobber i. Når du undersøker behovet nærmere, oppdager du at en del brukere kan svært lite om Excel og derfor trenger et grunnkurs.

Andre brukere er mer drevne og har behov for å lære litt mer avanserte funksjoner. Mange virksomheter vil imidlertid aldri komme lenger enn til å konstatere at man har behov for Excel-opplæring.

Deretter vil de kjøpe et kurs som de sender alle brukerne på. Dette kurset vil enten være for avansert for dem som kan lite, for enkelt for dem som kan mye, eller noe midt imellom som ingen egentlig har noe utbytte av.

Hvis du har kartlagt behovene på en skikkelig måte, kan du lage en opplæringsplan der de som kan lite, får et grunnkurs først, slik at alle kan delta på et videregående kurs etterpå. Eksempelet er enkelt, men dessverre er slike elementære planleggingsfeil svært vanlige.

Læringsressurser

Kurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Alternativer til kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Noen vanlige feil ved planlegging og gjennomføring av kurs

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter