Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Service og kommunikasjonChevronRight
 4. BrukerstøtteChevronRight
 5. Hva forventes av en IKT-medarbeider?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva forventes av en IKT-medarbeider?

Som IKT-medarbeider må du regne med å måtte jobbe overtid. Noen oppgaver må nemlig gjøres på tidspunkter da de ikke skaper problemer for andre ansatte.

Kontorbygning med lys i vinduer. Foto.

Det er vel ganske innlysende at en arbeidsgiver i utgangspunktet forventer den samme arbeidsmoralen hos IKT-medarbeidere som hos andre ansatte. Det er naturlig at du kommer på jobben til riktig tid, følger de reglene som gjelder, og ellers oppfører deg ordentlig.

Samtidig forventes det ofte også at du kan være fleksibel når det gjelder arbeidstid. Noen planlagte oppgaver må gjøres på tidspunkter da de skaper minst mulig problemer for andre ansatte. Eller det kan oppstå akutte situasjoner som krever innsats ut over vanlig arbeidstid. Når kritiske systemer ikke fungerer som de skal, og konsekvensene av ikke å få systemene opp igjen kan være store, møter man som regel liten forståelse dersom man går hjem klokka 16.

Ny kunnskap er alltid viktig!

I utgangspunktet forventes det selvsagt at du har IKT-faglige kunnskaper, men det forventes også at du har evne og vilje til å holde deg oppdatert og lære nye systemer. Samtidig er det gjerne slik at ledelsen ikke har noen oversikt over hvilke kunnskaper du vil ha behov for i framtida, så det forventes at du selv gir beskjed om bøker du gjerne vil lese, og kurs du trenger.

Arbeidsklær

La oss si noen få ord om klær også. IKT-medarbeidere er nok ikke først og fremst kjent for sin utpregede stilsans, og mange norske virksomheter har et ganske avslappet forhold til arbeidstøy.

Selv om arbeidsplassen ikke krever at du bruker et bestemt arbeidsantrekk, bør du tenke på at måten du kler deg på, sender et signal til andre om hva slags holdning du har til jobben.

Du bør derfor være bevisst på hvilke klær du har på deg. Det beste er å venne seg til alltid å være normalt pent kledd på jobben. Da gjør du et bedre inntrykk, og du blir oppfattet som mer seriøs og profesjonell. Du slipper også pinlige situasjoner hvis du for eksempel plutselig må delta i et møte eller lignende, der det hadde vært greit å være skikkelig kledd. Forsøk å finne passende arbeidsantrekk som verken er for uformelle eller for formelle.

Utenfor Norges grenser forventes det ofte at IKT-medarbeidere har et pent og profesjonelt arbeidsantrekk til daglig. Hvis du skal arbeide, delta på kurs, møter eller seminar i utlandet eller møte utenlandske kollegaer og andre som besøker virksomheten du jobber i, bør du derfor være spesielt oppmerksom på hva slags inntrykk du gir.

Læringsressurser

Brukerstøtte

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Urealistiske forventninger til IKT-medarbeidere

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Datavegring

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter