Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Service og kommunikasjonChevronRight
 4. HelpdeskChevronRight
 5. Praktisk drift av helpdeskChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Praktisk drift av helpdesk

Spiceworks er en applikasjon som tilbyr ulike funksjoner for blant annet overvåkning av nettverksressurser med mer. Det er helpdesk-funksjonen av applikasjonen vi skal benytte i denne oppgaven.

Tastatur. Foto.

Last ned Spiceworks gratis fra Spiceworks, eller bruk tilsvarende programvare.

Del 1. Oppsett og konfigurasjon (gruppe)

Dere skal, sammen i grupper på 3 elever, sette opp en server med Spiceworks-applikasjonen. Denne skal fungere slik at dere kan koble opp mot Spiceworks-serveren fra en ekstern PC som er i samme nettverk som serveren. Dere kobler til ved å bruke IP-adressen til serveren, og portnummeret som serveren benytter (standard er 9675), som for eksempel http://192.168.1.1:9675/. Det kan også være nødvendig å måtte åpne for trafikk i brannmuren.

Spiceworks skal konfigureres på en hensiktsmessig måte, og nødvendige brukere må legges inn.

Del 2. Brukerstøtte (individuelt/gruppe)

Når helpdesken er satt opp vil dere få forespørsler fra brukere. Dette kan være folk som trenger hjelp til alt fra enkle problemer, til mer avanserte. Det er også forskjellige nivå på de som kontakter dere. Lærere eller medelever kan opptre som disse brukerne.

Det er derfor viktig at dere kommer med gode og velformulerte løsninger på problemene. Dere må også vurdere riktig prioritering på henvendelsene, og husk at det er brukeren som avgjør om han/hun har fått et tilfredsstillende svar på sin henvendelse.

Del 3. Prøve/rapport (individuelt)

Etter at prosjektet er gjennomført skal dere svare på spørsmål knyttet til oppgaven.

 1. Skriv litt om egne erfaringer, innsats, samarbeid og læring i forbindelse med prosjektet
 2. Hvordan vil du definere en helpdesk?
 3. Hvordan er brukerstøtte ofte organisert?
 4. Hva kjennetegner en god IT-supportmedarbeider?
 5. Hvilke tiltak ville du satt igang dersom du opplever at mange brukere har samme type feil?
 6. Hvordan bør vi prioritere forskjellige saker?

Læringsressurser

Helpdesk