1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Etikk og regelverkChevronRight
 4. RegelverkChevronRight
 5. Personvern ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Før vi tar i bruk et nytt IKT-system, må vi forsikre oss om at systemet tar vare på personopplysninger på en forsvarlig måte, slik at de ikke kommer på avveie eller kan misbrukes.

Illustrasjon av et ansikt som er dekket av digital kode. Foto.

Det er flere lover som gjelder personvern. De viktigste er personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Loven slår fast prinsippene for hva som er lov, og hva som ikke er lov, og forskriften forklarer hvordan reglene skal gjennomføres i praksis.

Noen bransjer og yrkesgrupper har også egne lover og regler som må følges. Eksempler på slike lover er helseregisterloven og regler om taushetsplikt.

Hvis en ny systemløsning skal brukes til å registrere personinformasjon, må vi forsikre oss om at systemet oppfyller kravene i personopplysningsloven før det settes i drift.

Viktig spørsmål er:

 • Hvilke personopplysninger blir registrert i systemet?
 • Hvem skal registrere personopplysninger i systemet?
 • Hvem får tilgang til personopplysningene?
 • Hvordan blir personopplysninger lagret og beskyttet?
 • Hvordan skal forespørsler om innsyn følges opp?
 • Hvilke rutiner for retting og sletting av personopplysninger kreves?
 • Må det sendes melding til Datatilsynet før systemet tas i bruk?

Et personregister kan også kreve konsesjon fra Datatilsynet. Det gjelder blant annet hvis noen av opplysningene som skal registreres i systemet, er sensitive.

Lenker:

Før vi tar i bruk et nytt IKT-system, må vi forsikre oss om at systemet tar vare på personopplysninger på en forsvarlig måte, slik at de ikke kommer på avveie eller kan misbrukes.

Læringsressurser

Regelverk