Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Etikk og regelverkChevronRight
 4. RegelverkChevronRight
 5. Regler for offentlige anskaffelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regler for offentlige anskaffelser

De fleste private bedrifter og organisasjoner står helt fritt når de skal velge IKT-systemer, leverandører og samarbeidspartnere. I det offentlige er det imidlertid mange regler som må følges.

Selger viser fram flattv til kunde. Foto

Med det offentlige mener vi alle etater, organer, direktorat, kontor og foretak i stat, fylkeskommune og kommune.

Vi har regler for offentlige anskaffelser for at alle skal kunne ha tillit til at offentlige penger blir brukt på en samfunnstjenlig måte. Reglene skal

 • sikre rettferdig konkurranse mellom leverandører til det offentlige
 • sørge for at staten får mest mulig igjen for pengene sine
 • hindre at noen får fordeler på grunn av familieforhold, vennskap eller lignende

Norge er dessuten internasjonalt forpliktet gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen til å følge bestemte framgangsmåter ved større offentlige anskaffelser.

Det er lett å forstå at dette er viktig, når vi vet at det offentlige årlig bruker nesten 400 milliarder kroner på kjøp av varer og tjenester, bygg og anlegg.

Fire hovedprinsipper

Reglene for offentlige anskaffelser er basert på fire hovedprinsipper:

 • likebehandling, som betyr at alle leverandører skal få samme betingelser, krav og muligheter
 • forutsigbarhet, som betyr at alle deler av anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene, slik at det ikke dukker opp noen overraskelser etterpå
 • gjennomsiktighet, som skal sikre at det er mulig å kontrollere at alle regler blir fulgt
 • konkurranse, som skal sikre at statens penger og ressurser brukes mest mulig effektivt

Reglene gjelder for alle typer anskaffelser av varer og tjenester, uavhengig av verdi.

Når du arbeider som IKT-medarbeider i det offentlige, kan du altså ikke bare bestille det du trenger av utstyr, programvare eller tjenester uten videre. Alle bestillinger må vanligvis gå gjennom en innkjøpsansvarlig som kjenner reglene for offentlige anskaffelser.

Lenke: Regelverk for offentlige anskaffelser

Lenke: Lov om offentlige anskaffelser

Læringsressurser

Regelverk