Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Etikk og regelverkChevronRight
  4. RegelverkChevronRight
  5. ÅndsverklovenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Åndsverkloven

Åndsverkloven sier at alle former for kopiering og nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale er forbudt når man er klar over eller burde forstå at materialet er gjort tilgjengelig på ulovlig måte.

Publikum på konferanse. Foto.

Stortinget vedtok våren 2005 endringer i åndsverkloven som gjør at alle former for kopiering og nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale er forbudt når man er klar over eller burde forstå at materialet er gjort tilgjengelig på ulovlig vis – såkalt piratkopiering. Dette inkluderer musikk, film, tekster (bøker), bilder og programvare.

Selv om det er den enkeltes ansvar å overholde loven, bør virksomheter ta forholdsregler for å unngå ulovlig nedlasting fra internett, for eksempel ved å blokkere bestemte typer filer og nettsteder og ved å inkludere regler for dette i bedriftens interne retningslinjer for bruk av IKT-systemer.

Virksomheten må selvsagt også passe på at de har gyldige lisenser for all programvare som brukes av de ansatte i jobben.

Et annet vanlig problem er at ansatte finner bilder på Internett som de kopierer og bruker i virksomhetens presentasjoner, brev, brosjyrer, nettsider og så videre. Mange er ikke klar over at dette er brudd på åndsverkloven, og virksomheten må derfor informere de ansatte om det.

Lenke: Åndsverkloven

Virksomheter kan blokkere for bestemte typer filer og nettsteder for å unngå ulovlig nedlasting.

Læringsressurser

Regelverk