1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Etikk og regelverkChevronRight
  4. RegelverkChevronRight
  5. Universell utforming av IKTChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT handler om å utforme IKT-løsninger slik at de kan brukes av alle – uavhengig av funksjonsnivå.

Eldre kvinne sitter ved datamaskin. Foto.

Universell utforming betyr at noe skal kunne brukes av alle, også av dem som har en funksjonshemning, som for eksempel bevegelseshemning, dårlig syn eller dårlig hørsel.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utarbeidet i 2013 en forskrift med krav til universell utforming av IKT-løsninger. I første omgang skulle reglene om universell utforming gjelde for nettløsninger og automater, slik at alle skulle kunne bruke dem. Det kan for eksempel være billettautomater, minibanker, netthandelssider, nettsider med informasjon til allmennheten og lignende.

Kvinne med hodesett foran datamaskin. Foto.
Enkle hjelpemidler, som hodesett, kan gjøre arbeidet foran pc-en mer komfortabelt for ansatte som for eksempel ønsker å benytte talesyntese på nettsider.

I praksis betyr reglene at nettsteder som faller inn under forskriften, for eksempel må ha funksjoner som gjør at tekst kan leses med talesyntese. Talesyntese betyr at man kan be datamaskinen om å lese teksten på skjermen høyt.

Reglene skal ikke gjelde for sosiale medier som blogger, Facebook, Twitter og andre tjenester som brukes i privat sammenheng.

Lenke: Universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT-løsninger betyr at de skal kunne brukes av alle – uavhengig av funksjonsnivå.

Læringsressurser

Regelverk