1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Etikk og regelverkChevronRight
  4. RegelverkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Regelverk

Det finnes flere lover og regler som direkte eller indirekte angår bruken av IKT-systemer, og som IKT-medarbeider må man være oppmerksom på disse. Selv om du bør kunne forvente at arbeidsgiveren vet hvilke lover som gjelder, er det ikke alltid tilfelle at vedkommende gjør det.

Bilde av en datatastaturknapp med et paragraftegn. Foto

I tillegg til reglene som gjelder personvern, finnes det også lover og avtaler som skal sikre at arbeidstakere ikke «overkjøres» av datateknologi på arbeidsplassen. Den viktigste av disse er arbeidsmiljøloven.

En virksomhet må også passe på at den ikke bryter åndsverkloven, og at de ansatte ikke bruker virksomhetens nettverk til å laste ned rettighetsbeskyttet materiale (piratkopiering).

I 2013 kom det nye regler for universell utforming av IKT. Universell utforming betyr at et IKT-system skal kunne brukes av alle – også av dem som har en funksjonshemning.

Læringsressurser

Regelverk