Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Etikk og regelverkChevronRight
  4. Personvern og etikk ChevronRight
  5. Presentasjon om etikk i sosiale medierChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Presentasjon om etikk i sosiale medier

I denne oppgaven får du øve deg i etikk og presentasjonsteknikk.

Bilde av en kvinne som holder foredrag i et møterom.

Det finnes ulike varianter av sosiale medier, og de kan brukes til ulike formål. Sosiale medier kan brukes fornuftig, men det finnes også uhensiktsmessig bruk. Det er viktig å opptre på en etisk måte når man bruker disse verktøyene.

Lag en presentasjon om fornuftig bruk av sosiale medier og etiske retningslinjer.

Læringsressurser

Personvern og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?