Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Etikk og regelverkChevronRight
  4. Personvern og etikk ChevronRight
  5. Etiske problemerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Etiske problemer

Etiske problemer innebærer gjerne at du kommer i en lojalitetskonflikt, og ofte er det ikke noen «riktig» løsning på problemet.

Mann som arbeider i et nettverksskap. Foto

En spesiell type problemer du kan komme ut for i jobben som IKT-servicemedarbeider, er hvordan du skal forholde deg til informasjon du egentlig ikke skulle hatt tilgang til.

IKT-medarbeidere har ofte administrative rettigheter og dermed adgang til informasjon som egentlig er konfidensiell. Dette kan være informasjon som bedriften betrakter som intern, men det kan også være sensitive persondata, avhengig av hvilken type virksomhet du arbeider for. Informasjon som lagres på datamaskinene ved et advokatkontor eller legesenter, vil for eksempel kunne være svært sensitiv.

I mange tilfeller er virksomheten avhengig av at IKT-servicemedarbeiderne er til å stole på, og at de er i stand til å håndtere konfidensiell eller sensitiv informasjon på en forsvarlig måte. Virksomheten har få kontrollmuligheter med hvilken informasjon IKT-medarbeideren får tilgang til.

Som IKT-servicemedarbeider må du også være oppmerksom på denne problematikken hvis utstyr må sendes til ekstern service, eller hvis det kommer eksterne teknikere eller konsulenter. Det kan for eksempel være nødvendig å fjerne harddisken i en maskin før den sendes til service, av hensyn til den informasjonen som ligger der.

I tillegg til den informasjonen som virksomheten lagrer om sin egen drift, sine kunder eller klienter, brukes ofte datamaskinen på jobben også til mer private gjøremål som brevskriving, internettsurfing og privat e-post. Det kan derfor finnes svært mye informasjon som du i utgangspunktet ikke skulle hatt tilgang til.

Etiske dilemma

I de fleste tilfeller er tilgang til konfidensiell eller privat informasjon ikke noe problem. Så lenge du ikke gjør noe ulovlig eller uetisk, skader du ingen. Problemet oppstår når du av en eller annen grunn oppdager informasjon som setter deg i et etisk dilemma. Det vil si at du blir usikker på hva som er riktig å gjøre.

Det finnes ingen «oppskrift» på hvordan du bør håndtere etiske dilemma, og det finnes ofte ikke noen helt riktig løsning på slike problemer. Det betyr selvsagt ikke at det er likegyldig hvordan du handler. Et etisk dilemma krever som oftest at du tenker nøye gjennom konsekvensene av de valgene du har, og det er ofte en fordel å diskutere saken med en utenforstående du stoler på. Forutsetningen er selvsagt at dette ikke kan skape ytterligere problemer.

Typisk for etiske dilemma er at du kommer i en lojalitetskonflikt overfor arbeidsgiver, kollegaer eller myndigheter. Hvis du for eksempel oppdager at en kollega har søkt jobb hos en konkurrent, vil lojalitet til virksomheten og arbeidsgiveren tilsi at du opplyser ledelsen om dette. Samtidig vil lojaliteten til kollegaen tilsi at du ikke sier noe.

Det beste er selvsagt å unngå å sette seg selv i en slik situasjon. Du må ha et bevisst forhold til informasjon som er av privat eller konfidensiell karakter, og unngå å lese den, selv om det kan være aldri så fristende. Hvis du likevel kommer i en situasjon der du oppdager noe som kan skape en konfliktsituasjon, bør du la vedkommende som er ansvarlig for informasjonen, få vite dette, slik at du gir han en mulighet til selv å rydde opp i situasjonen eller avklare eventuelle misforståelser.

Du må ha et bevisst forhold til informasjon som er av privat eller konfidensiell karakter, og unngå å lese den, selv om det kan være aldri så fristende.

Læringsressurser

Personvern og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?