Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Etikk og regelverkChevronRight
 4. Personvern og etikk ChevronRight
 5. Publisering av personopplysninger om ansatte på InternettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Publisering av personopplysninger om ansatte på Internett

En virksomhet har lov til å legge ut enkelte opplysninger om de ansatte på Internett. Men opplysningene som legges ut, må gjelde arbeidsforholdet.

Person som ser på nettsiden til en bank. Foto

En virksomhet har lov til å legge ut enkelte opplysninger om de ansatte på sine nettsider, facebooksider eller lignende. Men opplysningene som legges ut, må gjelde arbeidsforholdet. Det er for eksempel lov til å publisere navn, stilling, ansvarsområder, telefonnummer og e-postadresse hos bedriften for de ansatte uten samtykke.

Hvis man også vil legge ut bilder av de ansatte, må de det gjelder, samtykke til dette først. Det samme gjelder dersom arbeidsgiveren ønsker å publisere privatadresser eller andre mer detaljerte opplysninger om arbeidstakeren, slik som alder, sivilstand eller cv.

På intranett (lukkede lokalnett) kan bedriften i tillegg legge ut bilder av de ansatte uten først å innhente samtykke. Men bildene må fjernes hvis arbeidstakeren ber om det. Publisering av bilder fra firmafester og lignende skal først skje etter samtykke fra de som er gjenkjennelige på bildene.

Virksomheten har lov til å legge ut informasjon som gjelder arbeidsforholdet til sine ansatte, på Internett. For eksempel navn, stilling, ansvarsområder, telefonnummer og e-postadresse.

Læringsressurser

Personvern og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Overvåking av ansattes bruk av IKT-systemer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post og dokumenter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framgangsmåten når en ansatts e-post eller dokumenter må åpnes

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan håndtere e-post når ansatte slutter?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva skal du gjøre hvis du oppdager noe straffbart?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter