1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Etikk og regelverkChevronRight
  4. Personvern og etikk ChevronRight
  5. DatalagringsdirektivetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet trådte i kraft den 1. juli 2012 og påbyr tele- og internettleverandører å lagre alle trafikkdata.

Datalagringsdirektivet (DLD) er et EU-direktiv som påbyr alle tele- og internettleverandører i Norge å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i 6 måneder for alle som bruker telefon, mobiltelefon, e-post og internett.

Det vil si opplysninger om hvem som kommuniserer med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg, og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.

Hensikten er at politiet skal ha tilgang til disse opplysningene ved etterforskning og straffeforfølging av alvorlig kriminalitet.

Lenke: Datalagringsdirektivet

Læringsressurser

Personvern og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?