Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Etikk og regelverkChevronRight
 4. Personvern og etikk ChevronRight
 5. DatatilsynetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Datatilsynet

For å passe på at personopplysningsloven overholdes, har myndighetene opprettet et eget uavhengig tilsyn kalt Datatilsynet.

Datatilsynet logo. Foto.

Fordelene med at Datatilsynet er uavhengig, er at heller ikke regjeringen, departementene eller politikere kan styre eller gjøre om de beslutningene Datatilsynet tar. Dermed kan Datatilsynet også passe på at heller ikke myndighetene registrerer personopplysninger de ikke har lov til å registrere.

Datatilsynets oppgaver er

 • å kontrollere at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet
 • å holde seg orientert om nasjonal og internasjonal utvikling når det gjelder behandling av personopplysninger
 • å identifisere farer for personvernet og gi råd om hvordan farene kan unngås eller begrenses
 • å være høringsinstans i saker som berører personvern
 • å delta i råd og utvalg, bistå bransjeorganisasjoner med å gi råd og utarbeide normer for å sikre personopplysninger i virksomhetene
 • å stimulere til opprettelse av personvernombud og bygge kompetanse hos ombudene
 • å ha en ombudsrolle mot publikum og gi råd og informasjon
 • å få viktige saker på dagsorden i media og bidra til samfunnsdebatt om personvern

Lenke: Datatilsynets oppgaver

Læringsressurser

Personvern og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Overvåking av ansattes bruk av IKT-systemer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post og dokumenter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framgangsmåten når en ansatts e-post eller dokumenter må åpnes

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan håndtere e-post når ansatte slutter?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva skal du gjøre hvis du oppdager noe straffbart?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Publisering av personopplysninger om ansatte på Internett

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter