1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Etikk og regelverkChevronRight
 4. Personvern og etikk ChevronRight
 5. PersonvernprinsippeneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personvernprinsippene

Personvernet bygger på noen grunnleggende prinsipper som kalles personvernprinsippene. Siden vi nå er inne på juss, kan språket og ordene som brukes, virke vanskelige, men prinsippene er ikke vanskelige å forstå.

Sakspapirer. Foto.

Personvernprinsippene er de grunnleggende reglene personvern skal baseres på. Prinsippene er:

 • samtykke
 • proporsjonalitet
 • formålsbestemthet
 • relevans og minimalitet
 • fullstendighet og kvalitet
 • informasjon og innsyn
 • sikkerhetssensitive opplysninger

Samtykke

Samtykke betyr ganske enkelt at du skal være enig i og gi tillatelse til at personinformasjon om deg kan registreres. Samtykke skal i størst mulig grad være frivillig, uttrykkelig og informert.

At samtykket skal være informert, betyr at du har forstått hva det er du gir tillatelse til, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for deg.

At samtykket er frivillig, betyr at du ikke skal bli presset til å gi tillatelsen.

At samtykket skal være uttrykkelig, betyr at du må gjøre noe aktivt for å gi tillatelse. For eksempel ved å sende inn en svarslipp, krysse av på et skjema eller svare positivt på et spørsmål.

Proporsjonalitet

Proporsjonalitet betyr at informasjonen ikke skal brukes til noe annet enn det den ble samlet inn for, eller på en måte som går ut over den som er registrert.

Formålsbestemthet

Formålsbestemthet betyr at det må være en grunn til at personopplysningene samles inn.

Relevans og minimalitet

Relevans betyr at personopplysninger bare skal registreres når det er absolutt nødvendig, og minimalitet betyr at det bare er den informasjonen som er nødvendig, som skal registreres. Hvis det ikke lenger er bruk for informasjonen, skal den slettes.

Fullstendighet og kvalitet

Fullstendighet og kvalitet betyr at personopplysningene skal være fullstendige, riktige og oppdaterte.

Informasjon og innsyn

Informasjon betyr at du skal bli informert når noen registrerer personinformasjon om deg, og at du skal vite hva personopplysningene brukes til. Innsyn betyr at du har rett til å se hva som er registrert om deg, og få mulighet til å rette feil eller slette gale opplysninger.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet betyr at de som oppbevarer personopplysningene, må sørge for at opplysningene ikke blir ødelagt, og at ingen uvedkommende får tilgang til dem.

Sensitive opplysninger

Sensitive opplysninger er personopplysninger som er svært personlige, eller som lett kan misbrukes. Som sensitive opplysninger regnes etnisk opphav, politiske meninger, religiøs overbevisning, medlemskap i fagforeninger, opplysninger om helse eller seksualliv, og om man har vært mistenkt, siktet eller straffet for et lovbrudd. For registrering av slike opplysninger gjelder spesielt strenge regler, og i utgangspunktet er det ikke lov til å registrere dem i det hele tatt.

En mann lener seg mot en annen på en intim måte. Foto
En persons seksuelle legning er sensitiv informasjon og skal ikke registreres.

Anonymitet

Anonymitet innebærer at hvis det ikke er nødvendig å kunne identifisere den som har gitt opplysninger, har man rett til å være anonym. Når for eksempel et firma eller et meningsmålingsbyrå gjennomfører en spørreundersøkelse, skal de bare registrere svarene på spørsmålene, og ikke hvem som har svart på undersøkelsen.

Lenke: Personvernprinsippene

Lenke: Samtykke

Læringsressurser

Personvern og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Overvåking av ansattes bruk av IKT-systemer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post og dokumenter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framgangsmåten når en ansatts e-post eller dokumenter må åpnes

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan håndtere e-post når ansatte slutter?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva skal du gjøre hvis du oppdager noe straffbart?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Publisering av personopplysninger om ansatte på Internett

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter