Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Etikk og regelverkChevronRight
  4. Personvern og etikk ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Personvern og etikk

Personvern kan enkelt beskrives som retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. I en jobb som IKT-servicemedarbeider må du vite hvilke lover og regler som gjelder for personvern.

Jente som viser hysjtegn foran munnen. Foto.

Det er flere lover som gjelder personvern. Den viktigste er personopplysningsloven, men noen yrkesgrupper har også egne lover og regler som må følges, som for eksempel helseregisterloven og regler om taushetsplikt.

Utgangspunktet for personvern er at alle har rett til et privatliv og rett til å bestemme hva andre skal kunne vite om deg og dine personlige forhold.

Personvernet har likevel grenser. Noen ganger er samfunnets interesser viktigere enn det enkelte menneskets rett til personvern.

Som privatperson bør du selvsagt vite hvilke rettigheter du har, og hvordan personopplysninger om deg behandles. Og som IKT-servicemedarbeider må du vite hvilke lover og regler som gjelder for registrering og behandling av personopplysninger, slik at du ikke bryter andre menneskers rettigheter.

Lenke: Hva er personvern?

Læringsressurser

Personvern og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?