1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonerChevronRight
  4. Yrke: Barne- og ungdomsarbeider i barnehagenChevronRight
  5. Yrkesetiske retningslinjerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Yrkesetiske retningslinjer

Når Emil er på jobb, er det mange regler han må forholde seg til.

Noen av reglene handler om yrkesetikk. Dette kalles yrkesetiske retningslinjer. For noen yrker er det utarbeidet egne yrkesetiske retningslinjer.

Søk på Internett og finn eksempler på yrkesetiske retningslinjer for yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Diskuter disse i klassen.

Læringsressurser

Yrke: Barne- og ungdomsarbeider i barnehagen