1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonerChevronRight
  4. Yrke: HelsesekretærChevronRight
  5. RehabiliteringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rehabilitering

Her skal du hjelpe Kristin og Jens med å sette opp et tankekart om rehabilitering.
Noen av arbeidsoppdragene Kristin og Jens får, er å kjøre pasienter som skal på rehabilitering.

Lag et tankekart som inneholder svar på disse spørsmålene:

  • Hva betyr rehabilitering?
  • Hvem er innlagt på en rehabiliteringsavdeling?
  • Hvilken funksjon har en rehabiliteringsavdeling?
  • Hvilke yrkesgrupper arbeider på avdelingen?
  • Hvilke arbeidsoppgaver har de ulike yrkesgruppene?
  • Hva vil det si å arbeide tverrfaglig?

Læringsressurser

Yrke: Helsesekretær