Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonerChevronRight
  4. Yrke: OrtopediteknikerChevronRight
  5. Livslang læringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Livslang læring

Om ortopediteknikerfaget blir det sagt: «Faget inneholder en rekke prosesser og metoder som er i kontinuerlig forandring. Dette innebærer at ortopediteknikeren deltar i en livslang læringsprosess.»

Gå sammen i grupper.

  • Diskuter hva som menes med livslang læring.
  • Hvorfor må Thomas fortsette å lære etter at han har begynt å jobbe som fagarbeider? Hvordan kan slik læring foregå?
  • Intervju en fagarbeider om hvordan vedkommende holder seg oppdatert i faget sitt.

Ortopediteknikerfaget er forankret i flere gamle håndverksfag, men er nå et teknisk-medisinsk fag.

  • Diskuter hvordan den teknologiske utviklingen har påvirket kravene til utdanning og faglig oppdatering for yrkesutøvere i oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
  • Hvilke krav stiller dette til samarbeid mellom ulike yrkesgrupper?

Læringsressurser

Yrke: Ortopeditekniker