1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonerChevronRight
  4. Yrke: OrtopediteknikerChevronRight
  5. Å sitte i rullestolChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Å sitte i rullestol

For å kunne hjelpe pasientane på best mogleg måte er det viktig at Albulena prøver å setje seg inn i korleis menneske med ulike funksjonshemmingar kan oppleve omgivnadene sine.

For å kunne hjelpe pasientene på best mulig måte er det viktig at Albulena prøver å sette seg inn i hvordan mennesker med ulike funksjonshemninger kan oppleve omgivelsene sine.Gå sammen i grupper på tre. Én sitter i rullestol, én triller rullestolen, og én er observatør. Velg et område som dere besøker. Det kan være nærbutikkene, sentrum eller deres egen skole. Bytt roller underveis.

Finn ut

  • hvordan det er å komme seg fram med rullestolen
  • hvordan det er å komme inn på WC, i en heis, i butikker og andre steder
  • hvordan folk oppfører seg mot den som sitter i rullestolen
Skriv en avisartikkel om hvordan du opplevde denne øvelsen. Legg vekt på
  • opplevelser du hadde
  • hvordan andre kommuniserte med den som satt i rullestolen
  • hvilke kunnskaper du har fått gjennom øvelsen, og hvordan dette har påvirket dine holdninger til rullestolbrukere

Læringsressurser

Yrke: Ortopeditekniker