Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonerChevronRight
  4. Yrke: OrtopediteknikerChevronRight
  5. Interesseorganisasjoner for funksjonshemmedeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede

Albulena forstår at mange mennesker med funksjonshemninger kan få god hjelp og støtte fra interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. Dette vil hun finne ut mer om så hun senere kan informere pasientene om det. Hva er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO? Besøk nettstedet til FFO og finn ut:

  • Hvor mange medlemsorganisasjoner har FFO? Nevn fem av de største.
  • Hva er FFOs hovedmål?
  • Hvordan definerer FFO begrepet funksjonshemning?

Arbeid sammen i grupper. Hver gruppe velger et tema fra temalisten på forsiden til FFOs nettsider, for eksempel arbeid.
Presenter resultatene.

Diskuter hvordan kunnskaper om ulike funksjonshemninger kan påvirke holdningene dine og væremåten din i møte med funksjonshemninger?

Læringsressurser

Yrke: Ortopeditekniker