Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkessituasjonerChevronRight
 4. Yrke: OrtopediteknikerChevronRight
 5. Vanskelige ordChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vanskelige ord

Tomas og Albulena diskuterer ord som beskriver funksjonsnedsettelser. Ord er ikke nøytrale. Hvilke ord vi velger å bruke, varierer med hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvem vi snakker med. Hvilke ord bruker du?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FF, har laget en liste med ord de mener kan anbefales, og ord de mener vi ikke bør bruke. Her er listen:

Anbefales

 • Funksjonshemmede
 • Mennesker/personer med nedsatt funksjonsevne
 • Mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn osv.
 • Mennesker med autisme
 • Funksjonshemmede (i forhold til befolkningen) eller ikke-funksjonshemmede
 • Bevegelseshemmede
 • Synshemmede (= blinde og svaksynte)
 • Hørselshemmede og døve
 • Døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)
 • Kortvokst
 • Utviklingshemmet
 • Diabetes/diabetiker
 • Dysleksi/dyslektiker
 • Punktskrift i stedet for blindeskrift
 • Tegnspråk (ikke døvespråk)
 • Førerhund

Vær varsom

 • Psykopat
 • Handikappet
 • Gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)
 • Hjelpeløs
 • Vansiret
 • Ord med forstavelse blind-, døv-, handikap-, osv.
 • Bruk av ord som sinnsykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverb
 • Bruker - skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet

Skal ikke brukes

 • Funksjonsfrisk
 • De funksjonshemmede
 • Ufør som synonym med funksjonshemmet
 • Yrkeshemmet som synonym med funksjonshemmet
 • Psykisk utviklingshemmet
 • Krøpling
 • Forkrøplet
 • Invalid/invalidisert
 • Invalide-bil og andre bindestreksord
 • Vanfør
 • Lenket til rullestolen/sengen
 • Dverg
 • Åndssvak
 • (Mentalt) tilbakestående
 • Autist
 • Mongoloid
 • Retardert
 • Sinnssyk
 • Grønnsak
 • Synssvak
 • Blinde + hund/bøker
 • Tunghørt
 • Døvstum
 • Døve + tolk/språk
 • Ordblind
 • Sukkersyke
 • Senile (= dement eller senil-dement)
 • Multihandikappet

Hvilket forhold har du til disse ordene? Diskuter i klassen:

 1. Studer ordene på listen. Hvordan bruker du disse ordene?
 2. Brukes slike ord ulikt av forskjellige mennesker? Velg ut noen av ordene og spør ulike personer hvordan de bruker dem – medelever, lærere, fagarbeidere innen helse- og oppvekstsektorene. Er ordbruken avhengig av alder eller hvor man kommer fra?
 3. Er du enig i inndelingen i skjemaet? Hvor stor vekt vil du legge på at funksjonshemmedes organisasjoner selv anbefaler dette?
 4. Hva er forskjellen på å si "en autistisk person" eller "en autist" og å si "en person med autisme"? Mange vil heller omtales som "en person med nedsatt hørsel" enn som "en døv". Hva tenker du om det?

Les om hvordan disse ordene brukes på engelsk: Talking About Disabilities

Læringsressurser

Yrke: Ortopeditekniker