1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. Trygdesystemet NAVChevronRight
  5. SykepengerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sykepenger

Sykepenger kan utbetales til den som ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade.

Legen skriver ut en sykemelding. Foto.

Sykepenger er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive som ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade.

For å få sykepenger må arbeidstakeren

  • ha vært ansatt i minst fire uker
  • ha en årlig inntekt på minst 33 406 kroner
  • tape pensjonsgivende inntekt

Sykepenger utbetales i inntil 52 uker.

Dersom man ikke kan arbeide på grunn av sykdom, må det dokumenteres. Dokumentasjon kan være egenmelding eller sykemelding.

Egenmelding
Egenmelding betyr at arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiveren sin om sykdom som gjør at han eller hun ikke kan jobbe.

Sykemelding
Dersom legen finner ut at pasienten ikke kan arbeide på grunn av sykdom, skriver han eller hun ut en sykemelding.

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få utbetalt sykepenger, men de har ikke de samme rettighetene som arbeidstakere.

Læringsressurser

Trygdesystemet NAV

SubjectEmne

Fagstoff