1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. Trygdesystemet NAVChevronRight
  5. ArbeidsavklaringspengerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsavklaringspenger

En person som har fått nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade, kan få arbeidsavklaringspenger. Pengene erstatter inntekt i en periode mens det settes i verk arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging.

Ung mann på vei ut av et NAV-kontor. Foto.

Arbeidsavklaringspenger erstatter inntekt i en overgangsperiode med ulike tiltak. Tiltakene kan innebære medisinsk behandling, fysioterapi, opptrening i bruk av førerhund for blinde eller spesialtilpassede biler for rullestolbrukere. Målet med tiltakene er at man skal komme tilbake i arbeid.

For å få arbeidsavklaringspenger må du, i tillegg til å ha nedsatt arbeidsevne, være mellom 16 og 67 år og bo i Norge.

Arbeidsavklaringspenger erstatter det som tidligere ble kalt yrkesrettet attføring.

Læringsressurser

Trygdesystemet NAV

SubjectEmne

Fagstoff