1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. Trygdesystemet NAVChevronRight
  5. AlderspensjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Alderspensjon

Alle som er 67 år eller eldre, får alderspensjon. Noen kan gå av med pensjon før de fyller 67 år.

Eldre dame lukter på blomst. Foto.

Den som fyller 67 år, har rett til alderspensjon fra folketrygden. Pensjonen skal sikre livsopphold etter at man har sluttet å arbeide. Enkelte yrker med tung belastning eller spesielle aldersgrenser, som for eksempel brannkonstabler, flygere eller politi, har lavere pensjonsalder. Alderspensjonen består av

  • grunnpensjon
  • tilleggspensjon
  • eventuelle særtillegg
  • eventuelle forsørgingstillegg for ektefelle og barn

Til sammen utgjør full grunnpensjon og særtillegg det som kalles minstepensjon.

Ny pensjonsreform

I 2011 trer en ny pensjonsreform i kraft, og det innføres fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år. Reformen er ment til å stimulere folk til å jobbe lenger. Jo tidligere man velger å gå av, jo mindre blir pensjonen. Fra 2010 kan alderspensjonister kombinere alderspensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen blir mindre.

Læringsressurser

Trygdesystemet NAV

SubjectEmne

Fagstoff