Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. VelferdssamfunnetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Velferdssamfunnet

Et velferdssamfunn blir hovedsakelig finansiert ved at alle betaler skatt og avgifter til staten. Det norske velferdssamfunnet kalles en velferdsstat, fordi det offentlige har hovedansvaret for velferden.

Ved ulike offentlige fellesskapsløsninger som utdanning, helse og medisinsk hjelp vil kostnader rundt dette dekkes av det offentlige. Frivillige organisasjoner og privatpersoner gjør også mye for at fellesskapet skal få tilgang til grunnleggende goder som mat, klær og annet nødvendig. Velferdsstaten Norge får også inntekter på gass og olje sammen med skatter og avgifter.

Læringsressurser

Velferdssamfunnet