Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
  5. InteresseorganisasjonerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Interesseorganisasjoner

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mange som har nedsatt funksjonsevne i Norge, da det ikke føres noen samlet statistikk over antall mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Kvinne assisterer blind mann med hvit stokk. Foto.

En undersøkelse gjort blant revmatikere viste at en tredel av disse ikke regner seg selv som funksjonshemmet. Kanskje hadde dette tallet blitt ett annet dersom man hadde spurt om de hadde nedsatt funksjonsevne.

Interesseorganisasjoner vil ha oversikt over antall medlemmer, men det er slett ikke alle som ønsker å være medlem i slike organisasjoner, og dermed kan ikke medlemstallene brukes til å si noe om antall mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan grunnen være til at noen ønsker å være med i en medlemsorganisasjon mens andre ikke ønsker det?
  2. Søk opp på nettet ulike interesseorganisasjoner for mennesker med funksjonshemning. Gjør deg kjent med sidene.

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling