Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
  5. Å gruppere funksjonshemningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å gruppere funksjonshemninger

I faglitteratur om funksjonshemminger kan du finne at funksjonshemninger deles i fem hovedgrupper: Synshemming, hørselshemming, bevegelseshemming, skjulte funksjonshemminger og psykisk utviklingshemminger. En slik inndeling har flere svakheter.

I Norge finnes det over 100 interesseorganisasjoner for mennesker med ulike funksjonshemninger. Dersom man skal fordele disse innenfor fem hovedgrupper, vil ulikhetene i gruppene bli svært store. Et annet problem med å gruppere er at noen ikke føler seg hjemme i noen av gruppene, mens andre føler seg hjemme i flere av dem.

Utvalget ser ingen grunn til å skille mellom de ulike typer nedsatt funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne omfatter ifølge utvalget fysiske, psykiske, og kognitive funksjoner.

Utvalget viser til at fysiske funksjoner kan sies å være for eksempel bevegelses-, syns-, eller hørselsfunksjon.

Psykiske funksjoner kan defineres som for eksempel sykdommer og tilstander som ikke direkte har konsekvenser for kognitive funksjoner.

Eksempler på kognitive funksjoner er ifølge utvalget redusert evne til mentale prosesser som språk, hukommelse, informasjonsbearbeidelse, problemløsning og ervervelse av kunnskap og erfaringer.

Fra Ot.prp. nr. 44 (2007- O8)
Barne- og likestillingsdepartementet

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter