Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
  5. Tegn til tale ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tegn til tale

Tegn kan forsterke barnets språk. Tegn til tale kan være et hjelpemiddel blant annet for barn med forsinket språkutvikling, det kan brukes både av barn uten språk og av barn med dårlig språk.

Tegn kan:

  • gjøre det mulig for barnet å kommunisere med de andre barna
  • forsterke de lydene og ordene barnet har
  • kan gjøre barnet mer konsentrert om det som sies
  • gjør ofte at den som prater, snakker tydeligere og langsommere

Dersom du jobber i en barnehage der man bruker tegn til tale, får du opplæring i å bruke det.

Søker du på "tegn til tale" på Internett, finner du flere gode sider om emnet.

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter