Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. UtviklingChevronRight
 4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
 5. UtviklingshemmingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utviklingshemming

Utviklingshemming eller psykisk utviklingshemming er en betegnelse på medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) bruker nå konsekvent betegnelsen ”utviklingshemmet” for å unngå misforståelser og sammenblanding med psykiske sykdommer.

Downs syndrom.Foto.

Utviklingshemming er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander eller diagnoser. Felles kjennetegn er at evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet, er mer eller mindre redusert.

Kognitiv svikt fører til at funksjoner som tenking, oppmerksomhet, hukommelse, læring og språkforståelse er redusert.

Det er tre diagnostiske kriterier for å kunne gi den medisinske diagnosen psykisk utviklingshemmet:

 • redusert mental funksjon
 • mangelfull tilpasning
 • tilstanden har vist seg før personen har fylt 18 år

Innen medisinen er det nå vanlig å klassifisere psykisk utviklingshemning i fire kategorier:

 • lett
 • moderat
 • alvorlig
 • dyp

Utviklingshemning kan ha mange årsaker:

 • kromosomfeil
 • stoffskiftesykdommer
 • infeksjoner og sykdommer som røde hunder under svangerskapet
 • fødselsskader som f.eks. for tidlig fødsel og lav fødselsvekt
 • etter fødselen kan det være skader i forbindelse med sykdommer som hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse eller skader ved ulykker

Mennesker med en lettere utviklingshemming vil trenge lengre tid til å lære og å utvikle ulike funksjoner. De vil ha problemer med abstrakte begreper og å sette seg inn i hvordan andre tenker. De vil kunne lære å lese, skrive og enkel regning, men oppgaver der mange faktorer spiller sammen, vil være vanskelig å takle. De skiller seg ikke mye fra andre personer forutsatt at de blir møtt med forståelse.

Mennesker med en moderat utviklingshemming vil ha vanskeligheter med å generalisere. De er avhengige av det konkrete. De kan teknisk lære å lese, men tolkningen av det de leser, kan være vanskelig. De forstår sitt nærmiljø ut fra egne erfaringer og konkrete opplevelser, men tid kan være vanskelig å forstå.

Utfordringer til deg

 1. Hva er utviklingshemming?
 2. Hvilke tre diagnostiske kriterier finnes for å kunne si at et menneske er psykisk utviklingshemmet? Drøft hva kriteriene betyr.
 3. Nevn noen årsaker til utviklingshemming.
 4. De av dere som søker mer spesiell informasjon, kan spørre for eksempel fastlegen deres. Pedagogisk psykologisk tjeneste og helsestasjonen er også faginstanser som kan hjelpe dere. Alle helseforetakene har en habiliteringstjeneste som fastlegen eller kommunen kan henvise dere til ved spesielle behov.
 5. Se filmen dikterjente.
  - hva forteller denne filmen deg om muligheter og det å bruke sine sterke siden?
  Oppgavene er laget av redaksjonen
 6. Les historien "Velkommen til Holland". Diskuter innholdet i klassen.

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter