Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
  5. Nedsatt funksjonsevneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nedsatt funksjonsevne

Det er viktig å være bevist hvilke begreper man bruker og at begreper endres over tid. Her skal vi se litt på begrepene nedsatt funksjonsevne, funksjonsnedsettelse og funksjonshemminger.

Dame med bind foran øynene. Foto.

Begreper

Når du leser litteratur og hører debatter vil du oppleve at begreper knyttet til emnet brukes på ulike måter. Som profesjonell yrkesutøver bør du bruke begreper på den måten som offentlige myndigheter gjør. Du må også være klar over at både fagfolk og faglitteratur enda bruker begrepet funksjonshemning om det som bør betegnes som nedsatt funksjonsevne.

Funksjonsnedsettelse og nedsatt funksjonsevne

I Ot.prp. nr. 44 (2007-08) bruker barne- og likestillingsdepartementet begrepet nedsatt funksjonsevne.

.... funksjonsnedsettelse og nedsatt funksjonsevne er synonyme og nøytrale betegnelser på individets kroppslige, psykiske og kognitive forutsetninger, men foretrekker nedsatt funksjonsevne i språklig sammenheng.
Kilde: OT.prp.nr.44 (2007-08)

Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses -, syns - eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Funksjonsnedsettelse regnes for å være synonymt med nedsatt funksjonsevne.
Kilde: regjeringen.no

Diagnose

Du bør være klar over at en diagnose ikke sier noe om menneskers funksjonsnivå eller deres behov for hjelp. Et menneske med en synshemming kan fungere godt og ikke ha noe hjelpebehov, mens et annet kan ha store problemer med å fungere selvstendig. I gruppen mennesker med psykisk utviklingshemming vil enkelte ha behov for hjelp til de fleste oppgaver, mens andre fungerer godt med egen bolig, jobb og fritidsaktiviteter.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan være grunnen til at mennesker med for eksempel reumatisme ikke tenker på seg selv som funksjonshemmet?
  2. Hva er forskjellen på nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming?
  3. Tegn og forklar gapmodellen.
  4. Hva er en diagnose?
  5. Les om definisjoner på FFO sine sider.

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter