Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
  5. Nedsatt funksjonsevneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nedsatt funksjonsevne

Det er viktig å være bevisst på hvilke begreper vi bruker, og å vite at begrepers innhold kan endres over tid. Her skal vi se litt på begrepene nedsatt funksjonsevne, funksjonsnedsettelse og funksjonshemninger.

Gutt på sitteski med hjelper kjører alpint. Foto.

Når du leser litteratur og hører debatter, vil du oppleve at begreper knyttet til emnet brukes på ulike måter. Som profesjonell yrkesutøver bør du bruke begreper på den måten som offentlige myndigheter gjør.

Begreper

Tidligere ble personer med nedsatt funksjon i sanser eller kroppsdeler ofte kalt funksjonshemmede. I dag er det mer vanlig å bruke begrepene nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse fordi det ofte er faktorer i samfunnet, ikke hos den enkelte, som hemmer funksjon og deltakelse. Likevel er det både fagfolk og faglitteratur som fremdeles bruker begrepet funksjonshemning om det som bør betegnes som nedsatt funksjonsevne.

"Funksjonsnedsettelse kan erfares som kognitiv, psykisk, sosial, sensorisk og fysisk funksjonsnedsettelse, tydeligere spesifisert i underkategorier som blind, synshemmet, døv, hørselshemmet, bevegelseshemmet og miljøhemmet" (Lid, 2019). Både medfødte og ervervede skader og sykdommer kan føre til nedsatt funksjonsevne, enten varig eller forbigående.

Mann i rullestol ved tog uten universell utforming. Foto.

Diagnose

Du bør være klar over at en diagnose ikke sier noe om menneskers funksjonsnivå eller deres behov for hjelp. Et menneske med en synshemning kan fungere godt og ikke ha noe hjelpebehov, mens et annet kan ha store problemer med å fungere selvstendig.

I gruppen mennesker med psykisk utviklingshemning vil enkelte ha behov for hjelp til de fleste oppgaver, mens andre fungerer godt med egen bolig, jobb og fritidsaktiviteter.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan være grunnen til at mennesker med for eksempel reumatisme ikke tenker på seg selv som funksjonshemmet?
  2. Hvorfor er det mer riktig å bruke begrepene nedsatt funksjonsevne og funksjonsnedsettelse enn begrepet funksjonshemning?
  3. Har du nedsatt funksjonsevne dersom du brekker benet og må bruke krykker? Begrunn svaret ditt.
  4. Hva er en diagnose?

Kilde

Lid, I. M. (2019). Funksjonshemning. I Store norske leksikon. Hentet 27. mars 2020 fra https://snl.no/funksjonshemning

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling