1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. UtviklingChevronRight
 4. Grunnleggende behovChevronRight
 5. UtviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utvikling

Vi utvikler oss hele livet, fra vi blir unnfanget til vi dør. Når vi er barn og ungdommer, skjer utviklingen raskt. Vi skal blant annet lære å gå, snakke, spise selv, tegne, tenke osv. Vi skal utvikle oss fra å være små mennesker til å bli voksne og etter hvert eldre mennesker.

bildet viser en voksen hånd med en plante i

Vi kan dele menneskets utvikling inn i ulike områder, og innenfor disse områdene er det variasjoner på hvordan utviklingen skjer. Vi har noen begrep som vi forbinder med dette temaet. Noen av de områdene og begrepene knyttet til utvikling, har vi symbolisert med bilder på denne siden.

Sitat

.... Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kansje?
Utdrag av diktet «Mauren» av Inger Hagerup

Å kjenne til menneskets utvikling og hva som påvirker den, er viktig. Det gir deg mulighet til å reflektere over din egen utvikling, bli bedre kjent med deg selv og bedre forstå hvordan du skal kunne bidra til andre menneskers utvikling.

Tenk over

Utvikling omhandler ulike tema, og disse er symbolisert med bilder på denne siden.

 1. Lag et tankekart for hvert av områdene. Hva kan du om dette fra før?
  Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med områdene. Hva har du lært?
 2. Hvilke kompetansemål i din læreplan sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
 3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene. Du kan lage en plan sammen med klassen eller en egen plan for deg selv.
 4. Lag en tekst eller et rollespill ut fra ett eller flere av bildene på siden.
 5. Finn diktet «Mauren» av Inger Hagerup i en bok eller på Internett. Hva tror dere forfatteren har ment med diktet?

Læringsressurser

Grunnleggende behov