Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Grunnleggende behovChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Grunnleggende behov

Ulike behov er livsnødvendig for at et menneske skal leve og fungere optimalt. Uten at de mest grunnleggende er på plass, vil heller ikke de mer avanserte dekkes.

Barn drikker vann fra babykopp. Foto.

Behovene våre er alt fra luft, vann og mat til omsorg og behov for varme og kjærlighet. Grunnleggende behov er altså det som er viktig for at en normal menneskelig funksjon, helse og velvære skal opprettholdes. Behovene for klær, jobb, sosialt nettverk og utvikling er ulike fra menneske til menneske og etter hvor du bor i verden.

Et menneske er et sosialt individ og har behov for et samspill rundt seg for å få dekket de grunnleggende behovene. Abraham Maslow er kjent for sin forklaring av behovene fra de mest grunnleggende til de mer avanserte. Maslows behovspyramide er en figur som beskriver hvordan et menneske sine behov bygger seg opp i ulike stadier.

Læringsressurser

Grunnleggende behov